Izolit PENETRAT

Hidroizolacioni penetracioni premaz Jednokomponentni, univerzalni i jedinstveni hidroizolacioni, penetrirajući premaz za hidroizolaciju betona, cementnog maltera, cigle i kamena. Štiti objekat od podzemnih voda, vlage i naleta vode pod pritiskom. Najbolji efekat se postiže kada se Izolit PENETRAT ugrađuje preko betona starog jedan Pročitaj više

Izolit FLEX AQUASTOP

Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz, na polimer-cementnoj osnovi, namenjen prvenstveno za hidroizolaciju betonskih površina, opeka i cementnih košuljica. Glavna područja primene  su  hidroizolacija  terasa,  mokrih  čvorova,  podrumskih  prostorija,  bazena  –  rezervoara  i  gde  god  je  neophodna  fleksibilna  i  visokokvalitetna hidroizolacija. Pročitaj više

Izolit FOLIFLEX

Jednokomponentna fleksibilna tečna folija Izolit FOLIFLEX je fleksibilni jednokomponenti hidroizolacioni premaz u obliku paste. Zaptiva sitne pukotine do 1 mm. Veoma lako se ugrađuje premazivanjem u dva sloja. Koristi se za hidroizolaciju betonskih površina ili površina od cementnog maltera, mokrih čvorova, za zaptivanje Pročitaj više

Izolit POLYCOAT ELASTIC

Dvokomponentni elastični hidroizolacioni premaz Prevashodna namena prozvoda je hidroizolacija većih kvadratura (preko 300 m2) ravnih krovova, terasa, balkona, ugradnja u zimskim uslovima i specifičnim podlogama gde do izražaja dolazi povećana athezija materijala. Otporan je na velike temperaturne razlike, a zahvaljujući posebnim aditivima, Pročitaj više

Izolit 4

Materijal za zaustavljanje prodora vode Jednokomponentni proizvod, alkalna tečnost, koja ekstremno ubrzava vezivanje cementa i omogućava zaustavljanje prodora vode u roku od 4 sekunde. Primenjuje se pre ugradnje hidroizolacije, kako voda u mlazu ne bi spirala svež materijal. Može se koristiti i Pročitaj više

Izolit HIDROFOB V

Sredstvo za hidrofobiranje fasadnih površina Jednokomponentni proizvod. Sredstvo za hidrofobizaciju fasadnih i drugih površina. Daje trajan i jak ‘’lotus’’ efekat. Štiti fasade od kiše, vlage, mraza i drugih atmosferskih uticaja, a istovremeno olakšava održavanje. Bezbojan je i ne menja finalni izgled fasade. Pročitaj više

Izolit HIDROFOB CONCRETE

Transparentni zaštitni premaz Jednokomponentni premaz za zaštitu betonskih podova, zidova, behaton elemenata, teraca i sl. Premaz može biti bezbojan ili transparentno toniran. Naneseni premaz daje betonu blagi sedefasti sjaj, istovremeno ga impregnira i umanjuje upijanje vode i do 99%. Ovako žaštićeni betonski Pročitaj više

Izolit 5 – HIDROFOB

Silikonska-siloksanska emulzija za presecanje kapilarne vlage Jednokomponentni proizvod, sredstvo za presecanje kapilarne vlage u zidovima iznad kote terena. To je silikon-siloksanska emulzija, koja se naliva u zid i u kontaktu sa vazduhom formira hidrofoban sloj u zidu, te je zbog toga neophodno Pročitaj više