Izolit BEHATOPLAST

Hemijski dodatak (aditiv) za izradu betonske galanterije

Jednokomponentni proizvod, tečni aditiv sa višestrukim dejstvom. Namenjen je izradi betonske galanterije. Sprečava pojavu mikro pukotina, povećava fleksibilnost i obradljivost, trajnost i otpornost na vodu i mraz, ulje i naftne derivate. Istovremeno homogenizuje, plastificira i daje vodonepropusnost do 6 bara vodenog pritiska. Takođe snižava temperaturu mržnjenja vode i štiti beton od smrzavanja.

Orijentaciona potrošnja
0,8-1,5% na masu cementa, u zavisnosti od namene

NAMENA
Zbog svoje multifunkcionalnosti namenjen je prvenstveno za uzradu betonske galanterije, ali i svuda gde se želi dobiti visokokvalitetan beton.

KARAKTERISTIKE
- tečan jednokomponentan proizvod
- homogenizuje i plastificira beton i omogućava bolje razlivanje
- smanjuje vodocementni faktor
- povećava vodonepropusnost ugrađenog betona
- povećava krajne čvrstoće ugrađenog betona do 28%
- sprečava pojavu mikro-pukotina, povećava fleksibilnost i ugradljivost, adheziju, trajnost i otpornost na vodu, mraz, ulje i naftne derivate

          boja                                                              bledo žuta
          gustina, g/cm³                                          cca 1,3
          pH (20°C)                                                    cca 8,5
          vodonepropusnost betona
          sa dodatkom Izolit BEHATOPLAST      6 atm DIN 1048.

DEJSTVO
Omogućava bolje kvašenje čestica cementa, bolju homogenizaciju mase i oplemenjivanje celokupne cementne smeše.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit BEHATOPLASTA-a sa vodom.
Prilikom umešavanja tečnosti smanji se količina vode za približno 1/4 u odnosu na standardno umešavanje betona bez aditiva.
Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan.
Cement mora biti svež, rastresit i što veće marke.
UGRADNJA Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i pri ugradnji betona bez dodatka.

POTROŠNJA
0,8 – 1,5% na količinu cementa.

ROK UPOTREBE
24 meseca u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5-25°C. Ne dozvoliti da proizvod smrzne.

AMBALAŽA
PE kanisteri od 3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Vodocementni faktor mora biti što je moguće manji
- Koristiti cement što veće marke
- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše
- Beton se održava kvašenjem-orošavanjem iz odgovarajućih prskalica minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregorevanja materijala
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10-25°C

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.