Izolit BETONPLAST

Hemijski dodatak za izradu polimer-cementnih maltera

Jednokomponentni proizvod, tečni aditiv sa višestrukim dejstvom. Namenjen je izradi visokokvalitetnih polimer-cementnih maltera. Može se primeniti kod izrade temelja, objekata pod zemljom i cementnih košuljica, kao i kod ugradnje podnog grejanja. Sprečava pojavu mikropukotina, povećava fleksibilnost, adheziju, trajnost i otpornost na vodu i mraz. Istovremeno homogenizuje, plastificira malter i daje vodonepropusnost do 3 bara vodenog pritiska.

Orijentaciona potrošnja
2 - 5% na masu cementa, u zavisnosti od namene

NAMENA
Koristi se za izradu svih vrsta polimer-cementnih maltera, za povećanje fleksibilnosti, adhezije za podlogu, trajnosti i otpornosti na vodu i mraz. Mogućnost aplikacije kod izgradnje temelja, objekata pod zemljom i cementnih košuljica, kod ugradnje podnog grejanja.

KARAKTERISTIKE
- tečan jednokomponentan proizvod
- homogenizuje i plastificira malter
- alkalitet proizvoda daje zaštitu armaturi od korozije
- jednostavna primena
- pospešuje otpornost na organske kiseline
- čini malter vodonepropusnim
- štiti od vode i mraza
- ne sadrži hloride
- poseduje izveštaj koji potvrđuje kvalitet

          boja                        bela
          gustina, g/cm³   cca 1,02
          pH (20°C)             cca 10

DEJSTVO
Polimerni lanci se ugrađuju u cementne smeše i na taj način ih oplemenjuju.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju maltera.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Malter/košuljica se spravljaju  mešanjem Izolit BETONPLAST-a sa vodom (npr. u težinskom odnosu 1 : 15 što približno iznosi 5% na masu cementa), pa se sa takvom tečnošću pravi beton i/ili malter.
Agregat za spravljanje betona i/ili maltera mora biti čist i granulisan.
UGRADNJA Ugradnja umešanog maltera sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i ugradnja maltera bez dodatka.

POTROŠNJA
cca 2 – 5% na masu cementa.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5-25°C.
Ne sme se dozvoliti da proizvod smrzne.

AMBALAŽA
PE kanisteri od 3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti rukavice iz praktičnih razloga.
Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Koristiti cement što veće marke
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja I kiše

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala.
Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.