Izolit HIDROFOB CONCRETE

Transparentni zaštitni premaz

Jednokomponentni premaz za zaštitu betonskih podova, zidova, behaton elemenata, teraca i sl. Premaz može biti bezbojan ili transparentno toniran. Naneseni premaz daje betonu blagi sedefasti sjaj, istovremeno ga impregnira i umanjuje upijanje vode i do 99%. Ovako žaštićeni betonski elementi dobijaju i efektan estetski izgled i postaju znatno otporniji na dejstvo soli i mraza. Nanosi se premazivanjem ili prskanjem na čistu i odmašćenu betonsku površinu.

Orijentaciona potrošnja
0,15 – 0,30 kg/m2

NAMENA
Koristi se za zaštitu fasadnih površina od upijanja vode i atmosferskih uticaja, pri čemu štiti fasadu od smrzavanja i pucanja u zimskom periodu. Olakšava održavanje, jer se zaštićena fasada manje prlja i lakše pere. Sprečava razvijanje algi i mahovina. Koristi se za toniranje fasada i opeke, jer se zadržava na površini formirajući transparentnan film koji može da bude i obojen.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni proizvod
- na bazi silikonatnih emulzija, siloksana i aditiva
- jak i trajan “lotus” efekat
- izdržava kapilarni pritisak vlage
- bezbojan ili u boji
- blago menja finalni izgled materijala na koji se nanosi
- dugotrajan

          vizuelni opis             bela tečnost
         gustina, g/cm³         cca 1,04
         pH (20°C)                   cca 13
         rastavarač                voda
         hemijska osnova    silikonatne i siloksanske emulzije.

DEJSTVO
Zatvara pore u podlozi i svojim hidrofobnim komponentama odbija vodu.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih delova, ostataka starih farbi i premaza.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu. Tečnost se promućka pre upotrebe.
UGRADNJA Nanosi se četkom, valjkom, pištoljem ili prskalicom, u dva sloja, jedan za drugim sa što kraćom pauzom. Vremenski period posle kog se pristupa nanošenju drugog sloja zavisi od temperature podloge i okoline, kao i od moći upijanja podloge. Ne sme se dozvoliti da se prvi sloj osuši jer će onda on zatvoriti pore tako da drugi sloj neće moći da penetrira u podlogu i nakon sušenja pojaviće se beli kristali po podlozi.
Poželjno je da da vremenski uslovi budu odgovarajući tj. da ne duva jak vetar i ne pada kiša.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5 do 25°C.

POTROŠNJA
cca 0,15 – 0,30 kg/m² u zavisnosti od vrste podloge, načina nanošenja, kao i temperature podloge i okoline.

ROK UPOTREBE
12 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje.

AMBALAŽA
PE flašice i kanisteri od 1,3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Obavezno korišćenje zaštitinih rukavica, zaštitinih maski i naočara.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Obavezno korišćenje zaštitinih rukavica, zaštitinih maski i naočara
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše minimum 3 dana
- Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo
- Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala
- Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala.
Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.