Izolit FLEX AQUASTOP

Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz

Dvokomponentni fleksibilni hidroizolacioni premaz, na polimer-cementnoj osnovi, namenjen prvenstveno za hidroizolaciju betonskih površina, opeka i cementnih košuljica. Glavna područja primene  su  hidroizolacija  terasa,  mokrih  čvorova,  podrumskih  prostorija,  bazena  -  rezervoara  i  gde  god  je  neophodna  fleksibilna  i  visokokvalitetna hidroizolacija.

Orijentaciona potrošnja
2,5-3 kg/m2 za dva sloja