Izolit 3 – AQUABOUND

Hemijski dodatak (aditiv) za izradu vodonepropusnog betona

Jednokomponentni proizvod, tečni aditiv na neorganskoj osnovi, namenjen za izradu vodonepropusnog betona. Mogućnost primene kod izrade temelja i objekata pod zemljom. Dobija se beton, vodonepropustan do 6 bara vodenog pritiska. Aditiv sa dvostrukim dejstvom, Izolit 3 AQUABOUND SP, namenjen je superplastificiranju i izradi vodonepropusnog betona, pri čemu dodatno povećava homogenost, čvrstoću i trajnost ugrađenog betona.

Orijentaciona potrošnja
1 - 2% na masu cementa

NAMENA
Koristi se za izradu vodonepropusnog betona, za dodatno povećanje homogenosti, obradljivosti, hemijske otpornosti, čvrstoće i trajnosti ugrađenog betona. Mogućnost aplikacije kod izgradnje temelja i objekata pod zemljom.

KARAKTERISTIKE
- tečan jednokomponentan proizvod
- homogenizuje i plastificira beton, čineći ga obradljivijim
- smanjuje vodocementni faktor
- čini beton vodonepropusnim
- povećava krajne čvrstoće ugrađenog betona do 30%
- jednostavna primena
- ne sadrži hloride

          boja                       braon
          gustina, g/cm³   cca 1,20
          pH (20°C)             cca 7

DEJSTVO
Omogućava bolje kvašenje i pakovanje cementih čestica i agregata.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona. Ukoliko je podloga stari beton, ukloniti trošne, nevezane delove i koristiti proizvod Izolit VEZA za adekvatno spajanje starog i novog betona.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit 3 – AQUABOUND-a sa vodom.
Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan.
Cement mora biti svež, neugrudvan i što veće marke.
UGRADNJA Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i ugradnja betona bez dodatka.

POTROŠNJA
1 – 2% na količinu cementa.

ROK UPOTREBE
24 meseca u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5 – 25°C.
Ne dozvoliti da proizvod smrzne.

AMBALAŽA
PE kanisteri od 3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti rukavice iz praktičnih razloga.
Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Vodocementni faktor mora biti što manji (0,40 – 0,45)
- Koristiti cement što veće marke
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja i kiše
- Nakon ugradnje, beton se održava kvašenjem - orošavanjem iz odgovarajućih prskalica minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregorevanja
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8 - 25°C

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.