Hidroizolacije ravnog krova materijalom Izolit FLEX AQUASTOP

Izolacija ravnog krova

Q: Posedujem preko deset godina garažu sa ravnim betonskim hidroizolovanim krovom, a nedavno je počela da prokišnjava. Sanaciju sam hteo da izvedem vašim proizvodom, npr. Izolit FLEX AQUASTOP-om, uz predhodno čišćenje od prašine postojeće bitumenske hidroizolacije, (koja još dobro prijanja ).
Molim Vas za savet, da li bi ovo bio korektan način sanacije, ili preporučujete nešto drugo?!

A: Sanacija je moguća upotrebom naših materijala. Preporučujemo elastični dvokomponentni cement-polimerni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. Premaz je izuzetno elastičan. Radi dodatnog ojačanja, samog hidroizolacionog premaza, preporučuje se „armiranje“ trevira platnom. Ukoliko postoji postojeća bitumenska izolacija, mora se proveriti i eventualno postojeća oštećenja sanirati (klobuci, trula mesta i sl.). Takođe, pre nanošenja Izolit FLEX AQUASTOP premaza kompletna površina se premazuje slojem bitulita. Materijal se priprema umešavanjem tečne i praškaste komponente, u težinskom odnosu 1 : 2,5 (tečnost : prah), mešačem, do potpune homogenizacije materijala. Premaz se nanosi četkom u dva sloja, sa vremenskim razmakom od 6-8 sati između premaza. Između slojeva, tj. u prvi premaz se utapa trevira platno radi armiranja premaza. Vodonepropustan je do pritiska vode 3 bara . Potrošnja materijala iznosi cca 2,5– 3,0 kg/m² za dva sloja. Nakon 72 sata od nanošenja poslednjeg premaza, može se hodati po njemu, ukoliko se ta terasa intezivno koristi, naročito u letnjem periodu – poželjno je da se preko odradi neki sloj koji će štiti hidroizolacioni premaz (keramičke pločice, košuljica….).