Izolit RAPIDCEM

Brzovezujući cement

Jednokomponentni praškasti aditiv za veoma brzo vezivanje betona. Zahvaljujući veoma brzom vezivanju, može se koristiti i za zatvaranje prodora vode u kombinaciji sa tečnim dodatkom Izolit 4. Pored zatvaranja prodora vode, glavna mesta primene su kod izrade betonskih posteljica pre asfaltiranja puteva, za popravke betonskih i asfaltnih kolovoza, brzo zatvaranje rupa u betonskim elementima i sl. Beton spravljan sa Izolit RAPIDCEM aditivom je vodonepropustan, homogen i lako se ugrađuje, vezuje od 3-15 minuta (u zavisnosti od odnosa sa agregatom), a nakon 90 minuta ostvaruje pritisne čvrstoće do 25 MPa. Krajnje čvrstoće mogu biti i preko 50 Mpa.

NAMENA
Karakteristika ubrzanog dejstva, Izolit RAPIDCEM čini nezamenljivim za ubrzano vezivanje betona i zalivanje ankera, za sanaciju oštećenja u betonu i malteru sa ili bez prodora vode, blokovima za zidanje (pukotina, rupa, udubljenja), pričvršćavanje metalnih elemenata u rupama u zidu i sl.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni proizvod, zamena za standardni cement pri spravljanju betona visokih mehaničkih čvrstoća i brzine vezivanja
- velika adhezija za beton, malter, ciglu, čelične elemente
- odlična obradljivost
- ne sadrži hloride
          vreme obradljivosti uz
         konstantno mešanje      5 min
         boja praha                       tamno siva.

DEJSTVO
Hiperplastifikacija, ubrzana hidratacija - izuzetna čvrstoća samo nakon 45 minuta.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, bez slabo vezanih ispupčenja na malteru ili betonu, bez prašine, blago nakvašena.
PRIPREMA Priprema se umešavanjem mase Izolit RAPIDCEM-a sa agregatom potrebne granulacije i vodom do potpune homogenizacije mase i konzistencije mase.
UGRADNJA Spravljanje betona je olakšano, jer se u jednoj smeši Izolit RAPIDCEM-a nalaze komponente koje betonu daju konzistenciju samoizravnavajuće mase, laku obradljivost i ugradljivost, a dobija se beton, koji posle samo 3 sata, ima čvrstoću i do 25 Mpa.
Primenjuje se za interventne sanacije oštećenja na kolovozima, zatvaranje oštećenja u betonu sa i bez prodora vode i na ostalim mestima gde je potrebno ugraditi beton visokih čvrstoća u što kraćem vremenu.
Izolit RAPIDCEM se iz praktičnih i ekonomskih razloga može mešati sa običnim cementom, ukoliko nisu potrebne velike brzine vezivanja. Time se delimično smanjuje krajnja čvrstoća, ali se povećava otvoreno vreme za rad.
Otvoreno vreme za rad je cca 5 - 20 min u zavisnosti od sastava agregata i količine Izolit RAPIDCEM-a u ukupnoj masi betona.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8 do 25°C.

POTROŠNJA
cca 250-320 kg/m³, ukoliko se cement potpuno zamenjuje Izolit RAPIDCEM-om, ili manja potrošnja, ukoliko se koristi i cement kao dodatak Izolit RAPIDCEM-u.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti kontakt sa vazduhom i/ili vodom.

AMBALAŽA
Natron vreće od 5 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Pošto je u pitanju prah sa ubrzanim dejstvom, potrebne su određene mere opreza. Ne udisati prah. Obavezno koristiti zaštitne rukavice i masku. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i obratiti se lekaru.

NAPOMENE
- Pošto ne sadrži hloride, ne izaziva koroziju
- Poštovati mere zaštite na radu

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.