Izolit RAPIDCEM

Brzovezujući cement

Jednokomponentni praškasti aditiv za veoma brzo vezivanje betona. Zahvaljujući veoma brzom vezivanju, može se koristiti i za zatvaranje prodora vode u kombinaciji sa tečnim dodatkom Izolit 4. Pored zatvaranja prodora vode, glavna mesta primene su kod izrade betonskih posteljica pre asfaltiranja puteva, za popravke betonskih i asfaltnih kolovoza, brzo zatvaranje rupa u betonskim elementima i sl. Beton spravljan sa Izolit RAPIDCEM aditivom je vodonepropustan, homogen i lako se ugrađuje, vezuje od 3-15 minuta (u zavisnosti od odnosa sa agregatom), a nakon 90 minuta ostvaruje pritisne čvrstoće do 25 MPa. Krajnje čvrstoće mogu biti i preko 50 Mpa.