Izolit KIT FIBER

Vodonepropusni mikroarmirani kit za popunjavanje betonskih pukotina

Dvokomponentni proizvod, polimerom, mikrovlaknima i drugim aditivima modifikovana masa za popunjavanje pukotina u betonu. Mogućnost aplikacije kod popunjavanja pukotina na krovovima, terasama, parkinzima, ivičnjacima, zidovima, spojevima poda i zida, bazenima i sl. Karakteriše ga velika adhezija za betonske podloge. Vodonepropustan je na 6 bar vodenog pritiska.  Kiselo i bazno je otporan, ali ga ne treba duže vreme izlagati visokim koncentracijama neorganskih baza i kiselina. Otporan je na naftu i naftne derivate.

Orijentaciona potrošnja
0,3 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1cm x 1cm