Hidroizolacije podrumskih zidova od cigle / opeke

Izolacija podruma

Q: Da li možete da mi preporučite materijal kojim bi mogao da zaštitim zidove od opeke, od moguće pojave vlage, tj. eventualne pojave podzemnih voda?

Dersovanje fuga

A: Opeku kojom su zidovi izidani potrebno je pripremiti tako što ćemo fuge između opeka izdersovati čistim cementnim malterom ili građevinskim lepkom, u ravni sa opekom.

Nanošenje hidroizolacije

Nakon pripreme podloge pristupićemo izradi hidroizolacije. Iz našeg proizvodnog programa, možemo da vam preporučimo materijal Izolit PENETRAT, jednokomponentni penetrirajući premaz u prahu. Smesa za ugradnju se priprema umešavanjem praha Izolit PENETRAT-a sa vodom do gustine paste (početni odnos umešavanja je 3,2:1 – prah:voda). Pripremljena masa se mora ugraditi u roku od 45 minuta. Prilikom ugradnje i sušenja temperatura u prostoriji mora biti iznad 5°C. Nanosi se na vlažnu podlogu premazivanjem u tri sloja. Razmak između slojeva je 24 h (minimum 10-12 h). Površina se nakon svakog nanetog sloja mora održavati orošavanjem, kako ne bi došlo do pregorevanja materijala prilikom penetriranja u zid.

Održavanje premaza

Nakon nanošenja trećeg, završnog sloja, zid se održava vlažnim orošavanjem još 2 dana. Potrebno je obezbediti dobro provetravanje prostorije. Kada se hidroizolacija osuši, nakon 15-ak dana može da se malteriše, kreči, lepe pločice i sl. na standardni način.

Izolit PENETRAT penetrira u zid do dubine od cca 10cm i čini ga vodo i vlagonepropusnim. Materijal je ispitan na pritisak vode od 7 bar. Poseduje i atest o zdravstvenoj ispravnosti (za upotrebu u bazenima za pijaću vodu).

Potrošnja materijala
Izolit PENETRAT – cca 3 kg/m² za premaz u tri sloja.