Izolit FOLIFLEX

Jednokomponentna fleksibilna tečna folija

Izolit FOLIFLEX je fleksibilni jednokomponenti hidroizolacioni premaz u obliku paste. Zaptiva sitne pukotine do 1 mm. Veoma lako se ugrađuje premazivanjem u dva sloja. Koristi se za hidroizolaciju betonskih površina ili površina od cementnog maltera, mokrih čvorova, za zaptivanje oko spojeva vodovodnih i kanalizacionih cevi i dr.  Naneseni premaz je trajno fleksibilan. Poseduje dobru atheziju za beton, opeku, metal, polipropilen i sl.

Orijentaciona potrošnja
0,9 - 1,1 kg/m2 za dva premaza