Hidroizolacije suterena

Izolacija stana 

Q: U suterenskom delu stambene kuće imam problem sa prodorom podzemnih voda, te sam odlučio da sanaciju uradim sa premazima iz vašeg proizvodnog programa.
Evo i kratkog opisa prostorije: prostorija je ukopana 50 cm, zidovi su od armiranog betona i ozidani su ciglom. Da li je potrebno cigle rušiti, jer su pretpostavljam vlažne ili raditi premaz preko njih?!
Unapred Vam se zahvaljujem na odgovorima i nadam se da postoji rešenje za moj problem.

A: Kao što ste i sami napisali u Vašem pitanju materijal koji možete koristiti za sanaciju je Izolit PENETRAT, hidroizolacioni premaz koji je u prahu, meša se sa vodom i nanosi na podlogu u tri sloja (uz kupljeni materijal dobijate detaljno uputstvo za primenu materijala). Jedino na šta bih vam ja skrenuo pažnju je da ukoliko postoji pojava podzemnih voda – potrebno je srušiti zid od opeke i hidroizolacioni premaz uraditi direktno na beton, a ukoliko je u pitanju samo vlaga onda hidroizolacioni premaz možete odraditi preko opeke, uz prethodno dersovanje fuga sa cementnim malterom. Takođe Vam ovom prilikom napominjem da prilikom sanacije obratite posebnu pažnju na spojeve podnih i zidnih površina, ukoliko tu dolazi do vlaženja ta mesta se saniraju upotrebom materijala Izolit KIT FIBER, a za mesta gde imate prodor podzemnih voda koristili bi materijal Izolit 4.
Hidroizolacioni premaz bi radili do visine od 90 cm, tj. do postojećeg preseka horizontalne hidroizolacije.

Do prodora podzemne vode kroz beton može doći iz više razloga, ali najčešći su na mestima nastavaka u betoniranju i kroz segregacijska gnezda. Prodor vode se rešava tako što se štemovanjem proširi otvor na mestu prodora vode na 5x5cm, a zatim se materijalom Izolit 4 i cementom napravi grudva koja se pritisne na prošireni prodor vode, ovakva smeša vezuje u roku od nekoliko sekundi.

Nakon zatvaranja prodora zidovi i pod se premazuju materijalom Izolit PENETRAT u tri sloja, a spojevi zidova i poda se obrađuju materijalom Izolit KIT FIBER.
Utrošak materijala:
– Izolit 4  –  1 kg (za 2-3 prodora vode)
– Izolit PENETRAT  –  2,5 kg/m2
– Izolit KIT FIBER  –  1,5 kg/m’.