Izolit POLYCOAT ELASTIC

Dvokomponentni elastični hidroizolacioni premaz

Prevashodna namena prozvoda je hidroizolacija većih kvadratura (preko 300 m2) ravnih krovova, terasa, balkona, ugradnja u zimskim uslovima i specifičnim podlogama gde do izražaja dolazi povećana athezija materijala. Otporan je na velike temperaturne razlike, a zahvaljujući posebnim aditivima, može se ugrađivati pri temperaturama od -10 do +300C. Poseduje izuzetnu atheziju na betonske elemente, kondor, bitumen, čelične elemente, staklo, lim, keramiku. Nanosi se premazivanjem u dva sloja, a prilikom ugradnje preko betona preporučuje se nanošenje Izolit PRAJMER GP prajmera. Može se armirati trevira platnom.

Orijentaciona potrošnja
2,5-3,5 kg/m2 za dva sloja premaza