Izolit 4

Materijal za zaustavljanje prodora vode

Jednokomponentni proizvod, alkalna tečnost, koja ekstremno ubrzava vezivanje cementa i omogućava zaustavljanje prodora vode u roku od 4 sekunde. Primenjuje se pre ugradnje hidroizolacije, kako voda u mlazu ne bi spirala svež materijal. Može se koristiti i za prekid vlaženja zidova. Mogućnost primene svuda i u svim vremenskim uslovima. Nakon ugradnje materijal je hemijski inertan.

Orijentaciona potrošnja
Zavisi od veličine i broja prodora vode (1 kg za 2-3 prodora vode) , dok je za zaustavljanje vlaženja zidova potrebno ca 0,3 kg/m2