Sanacija nekad izolovane terase

Izolacija terase Q: Imam terasu koja prokišnjava, na njoj je urađena crna izolacija. Čini mi se da je urađena košuljica propala, kako da izvršim sanaciju? A: Neophodno je da se košuljica ukloni zajedno sa crnom izolacijom koja je propala, da se dođe Pročitaj više

Hidroizolacije suterena

Izolacija stana  Q: U suterenskom delu stambene kuće imam problem sa prodorom podzemnih voda, te sam odlučio da sanaciju uradim sa premazima iz vašeg proizvodnog programa.Evo i kratkog opisa prostorije: prostorija je ukopana 50 cm, zidovi su od armiranog betona i ozidani Pročitaj više

Hidroizolacije ravnih krovova

Izolacija ravnog krova Q: Koji materijal mi preporučujete za hidroizolaciju ravnog krova?! A: Za hidroizolaciju ravnog krova, preporučujemo visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. Premaz je izuzetno elastičan te stoga može da trpi visoke i niske temperature, karakteriše ga istegljivost. Radi Pročitaj više

Betoniranje zimi

Betoniranje na niskim temperaturama Q: Čuo sam da imate tečnost za betoniranje na niskim temperaturama. Šta mi preporučujete da koristim.   A: Za betoniranje u zimskim uslovima proizvodimo materijal Izolit 10 ANTIMRAZ. To je tečnost koja se meša sa vodom prilikom izrade Pročitaj više

Zaustavljanje podzemne vlage

Podzemne vode Q: Zidovi podruma su mi vlažni, pa su mi rekli da ih izolujem bušenjem zidova. Da li imate materijal za mene? Zidovi su od cigle, debljine pola metra. A: Postoji tečnost koja se sipa u zid, zove se Izolit 5 Pročitaj više

Sanacija suterenskih prostorija

Hidroizolacija suterena Q: U suterenskom delu stambene kuće imam problem sa prodorom podzemnih voda, te sam odlučio da sanaciju uradim sa premazima iz Vašeg proizvodnog programa. Druga stvar koja me interesuje, koja kombinacija materijala iz Vašeg proizvodnog programa pruža najsigurniju zastitu. Pre Pročitaj više

Presecanje kapilarne vlage

Kapilarna vlaga – presecanje zidova Q: Imam vlagu na spoljašnjem zidu. Zid je debeo 35 cm i hteo bih da ga izolujem nekim materijalom za presecanje vlage, jer sam čuo da premazi izoluju samo površinski, a ne i unutar zida. Šta mi Pročitaj više