Izolit CONCRETE FIX

Dvokomponentna glet masa

Dvokomponentni proizvod, polimer-neorganska glet masa sa adekvatnim aditivima, za izravnavanje betonskih podova i cementnih košuljica. Mogućnost aplikacije kod izravnavanja zidova i plafona od betona i cementnog maltera. Takođe se mogu popunjavati i manje pukotine. Ima veliku prionljivost za podlogu, odlične fizičko-hemijske i mehaničke karakteristike. Formira sloj izuzetno velike čvrstoće. Nanosi se u jednom ili dva sloja.

Orijentaciona potrošnja
1,8  kg/m2 za 1 mm debljine