Izolit IMPREGNIR

Tečni dodatak za stabilizaciju i zaštitu betonskih površina

Jednokomponentni proizvod, tečni aditiv bele boje sa višestrukim dejstvom. Namenjen je nezi, zaštiti i oplemenjivanju, kako svežih, tako i starih betona, cementnih košuljica i industrijskih podova. Sprečava pojavu mikropukotina, povećava trajnost i fizičko-hemijsku otpornost betona, kao što je otpornost na vodu i mraz, so, ulje i sl. Održavanje ovako oplemenjenih površina je daleko lakše i jednostavnije.

Orijentaciona potrošnja
0,15 - 0,20 kg/m2

NAMENA
Koristi se kao dodatak za negu i zaštitu svežih betona i industrijskih podova, starih i dotrajalih betona, kao i pri izvođenju keramičarskih radova.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni proizvod
- na polimernoj osnovi oplemenjen adekvatnim dodacima
- štiti površinu od ulja, nafte i naftnih derivata
- daje podlozi plastičan sjaj, efekat vlažne površine
- ne sadrži hloride

          boja tečnosti       bela
          gustina, g/cm³   cca 1,0
          pH (20°C)             cca 10

DEJSTVO
Zahvaljujući adekvatnim dodacima penetrira u podlogu, dok polimerni lanci vrše stabilizaciju površinskih delova.

NAČIN UPOTREBE
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu. Tečnost se promućka pre upotrebe.
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispupčenja, ohrapavljena čeličnom četkom ili mašinski kako bi se otvorile pore u podlozi za penetraciju tečnosti.
UGRADNJA Izolit IMPREGNIR se ugrađuje najčešće četkom ili valjkom u dva sloja, po principu ‘’sveže na sveže’’. U zavisnosti od uslova okoline i podloge, prohodan je posle par sati do jednog dana.
Ugradnju vršiti po suvom vremenu.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA
0,150-0,200 kg/m².

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti smrzavanje.

AMBALAŽA
PE flašice i kanisteri od 1,3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Nisu potrebne posebne mere opreza. Koristiti gumene rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dospe na kožu ili u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Posude i alat se peru vodom
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja I kiše

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.