Izolit VEZA

Veza izmedu starog i novog betona

Jednokomponentni proizvod, polimerna tečnost sa adekvatnim aditivima, namenjena povezivanju starog i novog betona. Materijal se može primeniti na više načina: kao čista tečnost, mešanjem sa cementom ili pravljenjem tankoslojnog cementnog maltera. Zahvaljujući adekvatnim dodacima penetrira u staru podlogu istovremeno vezujući za svež beton/malter.

Orijentaciona potrošnja
0,15 - 0,25 kg/m2