MasterEmaco T 1200 PG | BASF

Brzovezujući reparaturni malter za popravke saobraćajnica

MasterEmaco T 1200 PG je jednokomponentni, brzovezujući tečljivi malter za popravke saobraćajnica i za ležišta, koji ispunjava zahteve novog Evropskog Standarda EN 1504, deo 3, klasa R4. MasterEmaco T 1200 PG je materijal spreman za upotrebu koji sadrži Portland cement otporan na sulfate (HSR LA), hidraulična veziva, pesak usaglašene raznovrsne granulacije, posebno odabrana polimerna vlakna (PAN – poliakrilnitril) i specijalne additive, koji omogućavaju brz razvoj čvrstoće, čak i na temperaturama ispod nule, poboljšanu trajnost i neuporedivo nisko skupljanje pri sušenju. Kada se pomeša sa vodom, MasterEmaco T 1200 PG daje malter fluidne ili tečljive konzistencije, koji se može lako ugrađivati ručno ili mašinski. MasterEmaco T 1200 PG se može nanositi u slojevima debljine od 10 mm do 150 mm.

Orijentaciona potrošnja
1000 kg/m³ svežeg betona.

NAMENA
Brzovezujući tečljivi malter izuzetne čvrstoće, kompenzovanog skupljanja, ojačan vlaknima, za popravke saobraćajnica. Koristi se kod sanacije šahtova, kolovoza, pločnika, popravke na putu uz kratak prekid saobraćaja i dr. Može se primenjivati i u hladnim uslovima.

KARAKTERISTIKE
- Ultra brz razvoj čvrstoće.
- Već posle dva sata spreman za sve vrste saobraćaja.
- Može se koristiti na temperaturama do - 10°C.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Da bi se obezbedila dobra adhezija, beton mora da dostigne krajnju čvrstoću, da je čist i strukturno zdrav. Sve slabo vezane čestice betona ili maltera, prašina, masti i ulja, itd., moraju biti uklonjeni.  Mada se MasterEmaco T 1200 PG može ugrađivati na spoljnim temperaturama do -10°C, temperatura podloge mora da bude iznad 0°C, a maksimalno +30°C.
PRIPREMA Veoma je preporučljivo mešanje kompletne količine iz vreće. Oštećene ili otvorene vreće ne treba koristiti. U posudu za mešanje prvo sipati ukupnu količinu čiste pijaće vode, a potom, uz stalno mešanje mikserom na niskom broju obrtaja (300 – 400 o/minut), lagano i kontinualno dodavati u vodu približno 2/3 potrebne količine MasterEmaco T 1200 PG u prahu. Nastaviti mešanje najmanje 1 minut. Posle jednog minuta dodati preostalu količinu praha i neprekidno mešati dok se ne dobije homogena malterska smeša. Potrebna količina vode je 2,7 do 3,2 litra za vreću od 25 kg da bi se dobila fluidna konzistencija.
UGRADNJA Pripremljenu podlogu treba prethodno natopiti vodom, najbolje 24 sata, ali najmanje 2 sata pre nanošenja MasterEmaco T 1200 PG. Površina mora da bude mat vlažna bez stajaće vode. Potpuno umrežavanje se postiže 28 dana po ugradnji na stalnoj temperaturi od 23°C. Otvoreno vreme za rad je 20 minuta na spoljnoj temperaturi i temperaturi podloge od 20°C.
Odmah nakon upotrebe oprati vodom alat i mešalicu. Očvrsnuti materijal može se ukloniti samo mehanički.

POTROŠNJA
Za 1m³ svežeg maltera potrebno je približno 80 vreća. Vreća od 25 kg daje približno 12,4 litra maltera.

ROK UPOTREBE
12 meseci, u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji,  na temperaturi 5 - 30°C.

AMBALAŽA
Natron vreće od 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti rukavice iz praktičnih razloga. Ukoliko dođe u kontakt sa očima, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

Više o materijalu u tehničkom listu proizvođača.