Izolit 5 – HIDROFOB

Silikonska-siloksanska emulzija za presecanje kapilarne vlage

Jednokomponentni proizvod, sredstvo za presecanje kapilarne vlage u zidovima iznad kote terena. To je silikon-siloksanska emulzija, koja se naliva u zid i u kontaktu sa vazduhom formira hidrofoban sloj u zidu, te je zbog toga neophodno da rupe nakon nalivanja ostanu otvorene 10 dana.  Ovo sredstvo ne spada u hidroizolacije, vec u hidrofobna sredstva koja izdržavaju kapilarni pritisak vode.

Orijentaciona potrošnja
5 - 10 kg po dužnom metru rupe za nalivanje