Izolit SUPERPLAST

Hemijski dodatak (aditiv) za plastificiranje betona - superplastifikator

Jednokomponentni proizvod, tečni aditiv za beton i cementni malter sa višestrukim dejstvom. Namenjen je za izradu visokokvalitetnih betona i cementnih maltera. Primenljiv je i poželjan pri izradi svih vrsta betona. Mogućnost primene kod izrade tekućih betona, temelja, betonskih ploča, betonske galanterije i sl.  Smanjuje vodo-cementni faktor, daje kompaktnu masu, povećava čvrstoću, omogućava razlivanje, plastificira beton i čini ga vodonepropusnim do 3 bara vodenog pritiska.

Orijentaciona potrošnja
0,8 - 1,5% na masu cementa, u zavisnosti od namene

NAMENA
Koristi se za superplastificiranje visoko kvalitetnih betona i cementnih maltera, za povećanje kompaktnosti, obradljivosti i povećanje čvrstoće, adhezije i trajnosti betona i cementnog maltera. Aplikacija kod izrade tekućih betona, maltera, temelja, betonskih ploča, betonske galanterije I sl.

KARAKTERISTIKE
- tečan jednokomponentni proizvod
- homogenizuje i plastificira beton I malter
- smanjuje vodocementni faktor
- povećava vodonepropusnost ugrađenog betona
- povećava krajne čvrstoće ugrađenog betona do 30%
- omogućava adekvatno razlivanje
- jednostavna primena
- preporučuje se kod svih betona i cementnih maltera
- ne sadrži hloride

          boja                                    bledo žuta
          gustina, g/cm³                cca 1,1
          pH (20°C)                          cca 8,5
          Vodonepropusnost betona sa aditivom
          Izolit SUPERPLAST            3 atm (30m vodenog stuba), DIN 1048

DEJSTVO
Omogućava bolje kvašenje čestica cementa i bolju homogenizaciju celokupne cementne smeše.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona/maltera.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit SUPERPLAST-a sa vodom.
Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan.
Cement mora biti svež, neugrudvan i što veće marke.
UGRADNJA Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i pri ugradnji betona bez dodatka.

POTROŠNJA
0,8 – 1,5% na masu cementa .

ROK UPOTREBE
24 meseca u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5 - 25°C.
Ne dozvoliti da proizvod smrzne.

AMBALAŽA
PE kanisteri od 3, 5, 10 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti rukavice iz praktičnih razloga.
Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
-Vodocementni faktor mora biti što je moguće manji
- Koristiti cement što veće marke
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja I kiše
- Nakon ugradnje, beton se održava kvašenjem-orošavanjem iz odgovarajućih prskalica minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregorevanja materijala
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8 - 25°C

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.