Pri hidroizolaciji podruma koji su urađeni od betona, najkritičnija mesta gde najčešće dolazi do prodora vode su na spojevima zidova i poda. Takođe treba sanirati sve pukotine na zidu i podu, eventualne prodore vode. Spojevi zidova i podova kao i pukotine u podlozi se rešavaju Izolit KIT FIBER-om, dvokomponentnim materijalom. Nanosi se špahtlom u prošlicovanu pukotinu, armiran je mikrovlaknima i tako sprečava ponovno pucanje podloge. Ako na nekim mestima ima prodora vode, oni se saniraju pomoću Izolit 4 tečnosti koja se meša sa običnim cementom. Pravi se “pogača” koja se utiskuje na mesto prodora, zadržava se i nakon svega 5 sekundi zatvara se  prodor vode.

Umešavanje materijala

Nakon pripreme podloge pristupićemo izradi hidroizolacije. Iz našeg proizvodnog programa, preporučujemo materijal Izolit PENETRAT, jednokomponentni penetrirajući premaz u prahu. Smesa za ugradnju se priprema umešavanjem praha Izolit PENETRAT-a sa vodom do gustine paste („kiselog mleka“, početni odnos umešavanja je 3,2:1 – prah:voda). Nakon umešavanja materijala sa vodom ostaviti smesu 3-5 min da se penetracione komponente aktiviraju čime se postiže najbolji efekat. Pripremljena masa se mora ugraditi u roku od 45 minuta. Prilikom ugradnje i sušenja temperatura u prostoriji mora biti iznad 5°C. Nanosi se na vlažnu podlogu premazivanjem u tri sloja. Razmak između slojeva je oko 10-12 h. Površina se nakon svakog nanetog sloja mora održavati orošavanjem, kako ne bi došlo do pregorevanja materijala prilikom penetriranja u zid. Izolit PENETRAT penetrira u zid do dubine od cca 10 cm i čini ga vodo i vlagonepropusnim.

Vlaženje podloge

Materijal je ispitan na pritisak vode od 7 bar. Poseduje i atest o zdravstvenoj ispravnosti (za upotrebu u bazenima za pijaću vodu). Nakon nanošenja trećeg, završnog sloja, zid se malteriše na standardni način. Malterisanje se vrši nakon minimun 48 h od nanošenja trećeg sloja.

Umešan materijal

Potrošnja materijala: Izolit PENETRAT – cca 3 kg/m² za premaz u tri sloja.