Sanacije ravnih krovova od prokišnjavanja, koji su urađeni klasičnom crnom izolacijom ili novoizrađeni, rešavaju se upotrebom naših materijala. Preporučujemo visokoelastični dvokomponentni cement-polimerni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. Premaz je izuzetno elastičan te stoga može da trpi visoke i niske temperature, karakteriše ga istegljivost. Radi dodatnog ojačanja, samog hidroizolacionog premaza, preporučuje se „armiranje“ trevira platnom. Ova ojačanja su najbitnija da se urade na spojevim pod-zid i oko slivnika. Ukoliko postoji postojeća bitumenska izolacija, mora se proveriti i eventualno postojeća oštećenja sanirati (klobuci, trula mesta i sl.). Takođe, pre nanošenja Izolit FLEX AQUASTOP premaza kompletna površina se premazuje slojem bitulita. Materijal se priprema umešavanjem tečne i praškaste komponente, u težinskom odnosu 1 : 2,5 (tečnost : prah), mešačem na mikseru, do potpune homogenizacije materijala. Premaz se nanosi sa taper četkom u dva sloja, sa vremenskim razmakom od 6-8 sati između premaza. Između slojeva, tj. u prvi premaz dok je još svež neposredno prilikom njegove ugradnje se utapa trevira platno radi armiranja premaza. Vodonepropustan je do pritiska vode od 3 bara. Potrošnja materijala iznosi cca 2,5 kg/m2 za dva sloja. Nakon 72 sata od nanošenja poslednjeg premaza, može se hodati po njemu, ukoliko se ta terasa intezivno koristi, naročito u letnjem periodu – poželjno je da se preko odradi neki sloj koji će da štiti hidroizolacioni premaz (keramičke pločice, košuljica …) ili da se postavi geotekstil i da se preko njega pospe šljunak. Sa ovakvom vrstom zaštite višestruko se povećava vek trajanja hidroizolacionog premaza.