Hidroizolacioni penetracioni premaz

Jednokomponentni, univerzalni i jedinstveni hidroizolacioni, penetrirajući premaz za hidroizolaciju betona, cementnog maltera, cigle i kamena. Štiti objekat od podzemnih voda, vlage i naleta vode pod pritiskom. Najbolji efekat se postiže kada se Izolit PENETRAT ugrađuje preko betona starog jedan dan. Paropropustan je, ne izaziva kondenzaciju i dozvoljava da se preko njega malteriše cementnim, produžnim ili krečnim malterom. Izdržava pritisak vode do 7 bara. Ekološki proizvod, zdravstveno ispitan i ispravan.

Orijentaciona potrošnja
2,5 – 3 kg/m2 za tri sloja