Hidroizolacija betonske žardinjere

Q: Kojim materijalom mogu jednostavno i jeftino da izolujem betonsku žardinjeru za cveće?

A: Za hidroizolaciju Vam možemo preporučiti jednokomponentni elastični hidroizolacioni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. Materijal se dobija mešanjem tečne i praškaste komponente u datom odnosu. Meša se mešačem na manjem broju obrtaja (300-400 o/min). Umešavamo manje količine materijala koje možemo da ugradimo u roku od 30-40 min. Površina na koju nanosimo premaz se prethodno dobro očisti, najbolje čeličnim četkom, odmasti ukoliko ima potrebe i otpraši. Nanosimo dva sloja premaza, jedan upravno na drugi sa razmakom od 4-5 sati između premaza. Optimalna temperatura za rad je od 10-250C. Alat ćemo oprati odmah nakon ugradnje materijala. Pre samog nanošenja premaza površinu možemo premazati Izolit PRAJMER GP prajmerom radi poboljšanja athezije (prijanjanja hidroizolacionog premaza za podlogu).

Potrebna kolicina materijala:

Izolit FLEX AQUASTOP – 2,5 kg/m2

Izolit PRAJMER GP – 0,15 kg/m2.