Hidroizolacija ravnog krova velike površine

Q: Treba da se radi hidroizolacija ravnog krova, koji je P=500m2. Problem koji mora da se premosti je taj što pored hidroizolacije treba da se uradi i termoizolacija, takođe treba da se predvidi da se naknadne sanacije mogu lako izvoditi, jer se očekuje naknadno postavljanje AC uređaja i antena za mobilnu telefoniju, čime će se sigurno izolacija oštetiti, prilikom bušenja AB ploče.

A: Za ovakav problem predlažemo da se radi sistem koji nije “standardan” (prvo se radi termoizolacija, pa onda sloj za pad, pa na kraju hidroizolacija), nego da se radi obrnutim redosledom da se na samu AB ploču postavi hidroizolacija i to Izolit POLYCOAT ELASTIC, dvokomponentni proizvod koji je otporan i na zimske/letnje uslove, poseduje trajnu elastičnost i otporan je na dejstvo vode. Materijal se priprema tako što se mešaju prah i tečnost u datom težinskom odnosu 1,5:1, mešanje se vrši bor mašinama na malim obrtajima do potpune homogenizacije, takođe veoma bitno je i to što iako je polimer-cementne strukture moguća je ugradnja materijala i do -100C, a ugrađeni materijal je elastičan i na -200C. Materijal se nanosi četkama u 2 sloja, a između njih se polaže trevira platno koje dodatno armira sam premaz. Nakon ugradnje se postavlja geotekstil, koji će zadržati prljavštinu i neće dozvoliti nečistoćama koje će se skupiti da odu u slivnik i da ga zapuše. Preko ovog sloja se postavlja termika (stirodur), a preko njega se postavlja još jedan sloj geotekstila i  sloj šljunka koji predstavlja gazeći sloj. Ovaj sistem je predložen iz razloga kad se naknadno bude vršila ugradnja AC uređaja i bušila AB ploča, samo na mestima gde je probušen pod se iseče izolacija sanira se rupa koja je probušena, trajnoelasticnim kitom (PU ili MS kit), preklopi se novi sloj izolacije i vraća se termoizolacija i šljunak.
Potrošnja materijala Izolit POLYCOAT ELASTIC 3,2-3,5 kg/m2, preporučena debljina sloja je 1,8 – 2 mm.