Izolit FER CONCRETE – T

Dodatak za povećanje otpornosti betona na abraziju

Jednokomponentni proizvod, praškasti dodatak za povećanje površinske čvrstoće i otpornosti betona na abraziju. Prvenstveno je namenjen izradi industrijskih podova, gde je neophodna velika mehanička otpornost. Jednostavan je za ugradnju i održavanje, veoma dugotrajan. Ugrađuje se na svež beton utiskivanjem helikopterkama. Sveže ugrađeni pod se neguje Izolit CURING premazom za sprečavanje isušivanja.

Orijentaciona potrošnja
2,5-4 kg/m2 svežeg betona

NAMENA
Koristi se kao dodatak za povećanje površinske čvrstoće i otpornosti betona na abraziju. Prvenstveno je namenjen za izradu industrijskih podova gde je neophodna velika mehanička otpornost.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentan proizvod
- prah neorganskog porekla
- lako i kvalitetno se vezuje za svež beton
          boja                                                           siva, crvena ili zelena
          specifična težina praha, g/cm³      cca 1,50
          debljina utisnutog sloja, mm           cca 1 – 3

DEJSTVO
Vezuje i očvršćava zahvaljujući hidrauličnim vezivima I aditivima.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga za ugradnju Izolit FER CONCRETE-a T je svež beton, star nekoliko sati, obično 3 - 5 sati što zavisi od više faktora.
PRIPREMA Proizvod je spreman za upotrebu.
UGRADNJA Prah Izolit FER CONCRETE T se posipa ručno ili mašinski. Posipa se u pravom trenutku, kada je beton dovoljno vezao da po njemu može da se hoda, a da se Izolit FER CONCRETE T utiskuje i obrađuje bez problema. Trenutak kada se počinje sa ugradnjom Izolit FER CONCRETE- a T je obično posle 3 - 5 sati od trenutka izlivanja betona, mada može mnogo da varira jer zavisi od velikog broja faktora, kao što su vrsta upotrebljenog cementa, eventualno korišćeni aditivi za beton, temperatura okoline, vetar ili promaja, debljina betona i sl. Posuti prah Izolit FER CONCRETE T utiskuje i uglačava se helikopterkama.
Poželjna temperatura podloge i okoline 10 – 25°C.

POTROŠNJA
cca 3 - 5 kg/m².

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatvorenoj prostoriji na temperaturi 5 - 25°C. Ne dozvoliti kontakt sa vlagom i vodom, kao ni duži kontakt sa vazduhom.

AMBALAŽA
Natron vreće od 5 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice i masku za prašinu iz praktičnih razloga. Ukoliko dospe u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru. Ne udisati prah.

NAPOMENE
- Sveže ugrađen materijal zaštititi od kiše, vlage I smrzavanja
- Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10-25°C.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.