Izolit REPARATOR ADVANCE

Dvokomponentna reparatur masa

Dvokomponentni proizvod, polimer-neorganska masa modifikovana specijalnim aditivima, za sanaciju oštecenja na betonu. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine i velika otpornost na mehanička oštećenja. Vodonepropustan je do 3 bar vodenog pritiska. Kiselo i bazno je otporan, ali ga ne treba duže vreme izlagati visokim koncentracijama neorganskih baza i kiselina. Otporan je na naftu i naftne derivate. Pre reparatur mase, podloga se premazuje Izolit PRAJMER-om.

Orijentaciona potrošnja
1,8 kg/m2 za 1mm debljine