Povećavanje kvaliteta betona

Q: Potreban mi je dodatak za izradu betonske galanterije, koji bi povećao kvalitet betona i sprečavanje pojave mikropukotina.

A: Preporučujemo Vam Izolit BEHATOPLAST, tečni superplastifikator i ubrzivač vezivanja betona sa posebnom namenom za izradu betonske galanterije. Beton dobija na kompaktnosti, čvrstoći i vodonepropusnosti, takođe se i lakše razliva, obradljiviji je i sprečava pojavu mikropukotina. Tečnost Izolit BEHATOPLAST se meša sa vodom koja se koristi za spravljanje betona, potrošnja aditiva je 1 – 2 % na količinu cementa, V/C faktor se umanji na 0,36-0,40. Cement bi trebao da bude rastresit i što veće marke. Temperatura za rad je 10-250C, kako okoline tako i podloge.