Sanacija degradirane hidroizolacije

Q: Ravna terasa na zgradi iznad mog stana je počela da prokišnjava i javlja se mokra fleka na plafonu. Na terasi je kondor koji je dosta propao. Da li mogu nekako da rešim problem premazivanjem plafona nekim premazom protiv vlage.

A: Hidroizolaciju morate raditi sa gornje strane ploče, tj. na terasi, gde voda ulazi u ploču, tamo gde je sam uzrok prokišnjavanja.
Postojeća hidroizolacija se mora dobro proveriti, mesta gde je kondor propao, istrulio i odvojio se se raseku i odstrane, kao i nastali klobuci koji su siguran znak da se stara hidroizolacija odvojila od podloge. Zatim se cela površina premaže slojem bitulita, a onda slojem vezivne tečnosti Izolit PRAJMER GP, koja će obezbediti bolji spoj premaza i podloge.
Kao adekvatan hidroizolacioni premaz koristićemo elastični dvokomponentni polimer-cementni premaz Izolit FLEX AQUASTOP.
Umešavanjem tečne i praškaste komponente, u težinskom odnosu 1 : 2,5 mešačem na bor mašini, do potpune homogenizacije materijala dobijamo masu koju nanosimo četkom u dva sloja, sa vremenskim razmakom od 6-8 sati između premaza. Premaz je vodonepropustan do pritiska vode 3 bar. Potrošnja materijala iznosi cca 2,5 kg/m2 za dva sloja, a prajmera cca 0,15 kg/m². 24h nakon nanošenja, premaz ćemo zaštititi tankim slojem cementne košuljice.