Sanacija oštećenog betonskog platoa

Q: Molim Vas da mi date savet kako da rešim svoj problem. Na betonu gde su ove zime bili parkirani automobili pojavile su se rupe kao posledica dejstva soli. Te rupe su od 5 do 10 mm dubine a pošto beton koristimo i kao košarkasko igralište, jasno da ga nečim moram zakrpiti. Tu je i problem “prljavog betona” jer je šljunak koji smo koristili imao dosta zemlje u sebi, tako da su se usled toga pojavile dodatne rupe – oštećenja. Sreća je da sam celu površinu “iskockao” na 2×2 metra a ispod postavio mrezu inace bi sve bilo mnogo gore. Planiram da sve prvo dobro operem mašinom pod pritiskom. Dakle da li da to rešim čistom “jedinicom” i cemetom 1:3 sa dodatkom nekog aditiva ili…?

A: Postupak sanacije Vašeg problema bi bio sledeci:

Potrebno je postojeći beton dobro očistiti, prebrusiti ili ukoliko su u pitanju veća oštećenja ili je beton degradiran – odvaja se od podloge u slojevima, potrebno ga je ispikovati. Naravno pranje betona, mašinom pod pritiskom, je svakako preporučljivo i dobrodošlo.

Nakon pripreme podloge, na beton nanosimo Izolit VEZU, polimerna tečnost koja služi za stabilizaciju površinskog sloja betona a ujedno se poslužiti kao neka vrsta prajmera između starog betona i novog sloja za reparaciju oštećenja. Izolit VEZU nanosimo četkom u jednom ili dva sloja, zavisno od veličine oštećenja. Materijal je spreman za ugradnju, tako da se odmah može nanositi direktno na podlogu. Prosečna potrošnja Izolit VEZE je 0,15 – 0,25 kg/m2.

Za sanaciju oštećenja Vam preporučujemo reparatur maltere Izolit REPARATOR R ADVANCE, dvokomponentni cement-polimerni materijali koji se proizvode u tri granulacije:

R-1 za oštećenja debljine do 2mm

R-2 za oštećenja debljine do 10 mm

R-3 za oštećenja debljine do 30 mm

Materijal se priprema mešanjem praškaste i tečne komponente, u naznačenim odnosima, laganim mešanjem – mešačem na bor mašini, do potpune homogenizacije materijala. Tako pripremljen materijal na podlogu nanosimo špahtlama ili gletaricama. Naravno na podlogu je prethodno nanešen “prajmer” Izolit VEZA. Prosečne potrošnje Izolit REPARATOR R ADVANCE, bez obzira na granulaciju je 1,8 kg/m2 za 1 mm debljine.

Za obradu dilatacija između polja na betonu predlažemo Vam poliuretanski kit, jednokomponentni trajnoelastični kit na bazi poliuretana. Otporan je na temperaturne promene, vodonepropustan i odlikuje se jednostavnom primenom. Koristi se za sanaciju dilatacionih spojnica/pukotina, kao i za spojeve raznorodnih materijala.

Podloga na koju se nanosi mora biti čista, čvrsta i odmašćena i potpuno suva. Poliuretanski kit se istiskuje pištoljem i zagladi špahtlom, utiskivanjem u prethodno pripremljen kanal. Trajanje vezivanja materijala je do 24h.

Potrošnja materijala je cca 0,3 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1 x 1 cm. Materijal se standardno pakuje u kartušama ili kobasicama.

Ako želite, nakon kompletne sanacije betona, celokupnu površinu možete zaštititi posebnim hidrofobnim premazom Izolit HIDROFOB CONCRETE. To je jednokomponentni materijal koji se nanosi špricanjem u jednom sloju. On se upija u podlogu i štiti je od atmosferilija. Prosečna potrošnja je 0,15 – 0,20 kg/m2.