Tehnička voda različite temperature

Q: Treba nam hidroizolacioni premaz za beton koji može da se nanosi na betonski kanal, kroz koji u zavisnosti od procesa proizvodnje u našoj fabrici prolazi tehnička voda različitih temperatura, od +10 do +800C?

A: Za ove potrebe možemo da Vam ponudimo Izolit POLYCOAT ELASTIC, koji je elastičan i zadržava svoje osobine u ovom temperaturnom opsegu, tako da neće imati negativan uticaj to što prolazi kroz kanal tehnička voda različite temeprature. Izolit POLYCOAT ELASTIC je dvokokomponenti materijal koji se isporučuje u težinskom odnosu 1:1,5. Materijal je pre ugradnje neophodno dobro umešati do potpune homogenizacije, bor mašinom na malim obrtajima. Materijal se nanosi četkom u dva sloja, takođe moguće je da se koristi i trevira platno kojedodatno armira materijal, čime on postaje znatno elastičniji. Potrošnja materijala je cca 3 kg/m2. Pre ugradnje neophodno je da je betonski kanal čist bez vidljivih nedostataka cementnog mleka i oštećenih delova i pukotina.