Betoniranje zimi

Betoniranje na niskim temperaturama

Q: Čuo sam da imate tečnost za betoniranje na niskim temperaturama. Šta mi preporučujete da koristim.

 

A: Za betoniranje u zimskim uslovima proizvodimo materijal Izolit 10 ANTIMRAZ. To je tečnost koja se meša sa vodom prilikom izrade betona i cementnog maltera na temperaturama do -10. Materijal snižava tačku mržnjenja vode, ubrzava hidrataciju cementa i očvršćavanje umešanog betona.

Doziranje

U bure od 200 litara sipamo 5-6 kg Izolit 10 ANTIMRAZ-a i 140 litara vode. Dobro izmešamo i dobili smo količinu dovoljnu za izradu 1 m3 betona. Sa tom mešavinom pravimo beton na isti način kao što bi ga pravili i bez dodatka.

Potrošnja Izolit 10 ANTIMRAZ-a je 1-2% na količinu cementa.

Skladištenje

Cement i agregat ne sme da smrzne, odnosno pre spravljanja betona potrebno ga je čuvati na temperaturi iznad 50C, to važi i za vodu kojom se spravlja.