Zaustavljanje podzemne vlage

Podzemne vode

Q: Zidovi podruma su mi vlažni, pa su mi rekli da ih izolujem bušenjem zidova. Da li imate materijal za mene? Zidovi su od cigle, debljine pola metra.

A: Postoji tečnost koja se sipa u zid, zove se Izolit 5 – HIDROFOB i kombinacijom ovog materijala i hidroizolacionog premaza možete uspešno rešiti problem vlage u podrumu.

Injektiranje zida

Izolit 5 – HIDROFOB je tečnost koja se naliva u zid i ona kristališe u zidu i omogućava potpuno presecanje vlage. Duž celog preseka zida se stvara hidrofoban vodonepropusni sloj debljine 30-40 cm. Materijal Izolit 5 – HIDROFOB usprešno se primenjuje za zidove od punog materijala (puna cigla, beton, kamen…).
Obijemo malter do 40 cm iznad najviše tačke dospele vlage. Na visini od 20 cm iznad kote terena bušimo rupe debljine 2 cm u dva reda u cik-cak pod uglom od 30-400C, na rastojanju od 15 cm. Rupe se buše sa unutrašnje ili spoljašnje strane zida do par cm pre druge strane zida. Posle bušenja očiste se usisivačem. Zatim nalivamo tečnost u zid uz pomoć levka. Ulivamo više puta bez većih pauza između nalivanja do potpunog zasićenja zida. Rupe se ostavljaju otvorene 28 dana i nakon tog perioda popunjavaju se cementnim malterom sa dodatkom za vodonepropusnost Izolit 1 ISOPLAST-om, a zatim se premaže Izolit PENETRATom. Prilikom popunjavanja rupa moramo da obratimo pažnju da u njima ne ostane vazduha, vec da ih potpuno popunimo cementnim malterom. Ukoliko u njima ostane vazduha postoji mogucnost da se usled razlike u temperaturi (naročito zimi), pojavi kondenzacija i samim tim ce se rupe ocrtati na zidu.

Premaz preko cigle

Fuge između cigli pročistimo na 1-2 cm dubine, sve dobro očistimo čeličnim cetkama i otprašimo. Fuge između cigli popunjavamo cementnim malterom i radimo tri premaza Izolit PENETRATom – hidroizolacionim premazom. Materijal je u prahu, razređuje se vodom u odnosu 1:3, a premaz se nanosi četkom. Nanosi se isključivo na prethodno navlaženu površinu, u ovom slučaju može i neposredno posle ravnjanja zidova cementnim malterom. Za vreme premazivanja, penetrat se mora održavati prskanjem vodom. Premazi se nanose upravno jedan na drugi.

Potrošnja Izolit 5 – HIDROFOB-a
– Zid od cigle debljine 25 cm – cca 4-5 kg/m dužnom
– Zid od cigle debljine 38 cm – cca 6-7 kg/m dužnom
– Zid od cigle debljine preko 50 cm – cca 7-10 kg/m dužnom
Potrošnja Izolit PENETRATa iznosi cca 3 kg/m2.