Betonska košuljica male visine

Q: Treba da se radi ravnajući sloj ispod parketa, ali zbog ograničene visine, mogu da uradim samo košuljicu koja je maksimalne debljine 2 cm. Koji materijal predlažete za ugradnju, tj. kako da napravim tako tanku košuljicu, a da ima dobre karakteristike.

A: S obzirom na specifičan zahtev neophodna je upotreba sl. materijala Izolit BETONPLAST i Izolit SUPERPLAST, oni treba da se umešaju sa običnom vodom i da se tako pripremljen rastvor koristi za spravljanje betonske košuljice. Betonska košuljica se inače standardno priprema samo što umesto vode koristimo pripremljen rastvor aditiva i vode. Utrošak Izolit BETONPLASTA je 3%, a Izolit SUPERPLAST-a. 1,5% na količinu cementa.

Izolit BETONPLAST nam služi da polimerizuje smesu i da čini materijal lakšim za ugradnju, takođe neće dozvoliti pucanje košuljice, koja bi se zbog njene male visine sigurno dogodila da se koristi samo voda. Izolit SUPERPLAST će povećati pritisnu čvrstoću betonske košuljice, takođe povećaće se i homogenizacija smese i olakšaće se ugradnja materijala. Takođe treba naglasiti da se materijal ne ugrađuje kao polu suva masa nego da se pravi homogena masa koja izgledom podseća na ugradnju betona, samo sitnije granulacije.
Prilikom spravljanja košuljice možemo dodati i PP vlakna u kolicini od 600 gr/m3.