Bolje prijanjanje novog sloja

Q: U stanu izlivam ravnajući sloj i želeo bih da obezbedim bolje prijanjanje sloja na beton. Koji materijal da koristim?

A: Za bolje prijanjanje novog sloja i stare betonske podloge koristićemo jednokomponentni materijal Izolit VEZA. Polimerna tečnost Izolit VEZA ce da poveća lepljivost između stare i nove podloge tj. betona i cementne košuljice. Možemo da je nanosimo u jednom premazu, a najbolje je naneti u dva premaza. Za prvi sloj možemo četkom da nanesemo cistu tečnost, dok ćemo je za drugi sloj pomešati sa cementom u odnosu 1 : 1-1,5. Posle drugog premaza u roku od 15 minuta, dok je premaz još uvek lepljiv izlivamo sloj cementne košuljice. Prosečna potrošnja materijala je 0,2-0,3 kg/m2.