Propuštanje ravnog krova posle postavljanja repetitora

Q: Posle postavljanja repetitora za mobilne telefone, koji je postavljen na krovu zgrade, došlo je pojave vlage na plafonu stana koji se nalazi u pokrovlju. Rupa koja je probušena je veća od stuba repetitora za bar 2 cm?

 

A: Ako se vlaga pojavila tek nakon postavljanja repetitora, to je dovoljan znak da je problem sigurno nastao prilikom postavljanja repetitora. Jedino mesto gde može da dođe do propuštanja vode je kod stuba, jer je sama rupa veća od stuba antene. Rupa mora da se popuni nekim od naših kitova ili reparatur masa. Problem može da se reši najjednostavnije upotrebom Izolit KIT FIBER-a. To je dvokomponentni materijal koji se isporučuje u datom odnosu praha i tečnosti. Materijal se priprema tako što se prah dodaje u tečnost i meša se do potpune homogenizacije bor mašinom na malom broju obrtaja. Potrošnja je 0,3 kg po dužnom metru za debljinu kanala od 1 cm. Preko Izolit KIT FIBER-a može da se uradi i Izolit FOLIFLEX radi sigurnije zaštite, jer on ima odličnu atheziju, kako za metal tako i za beton, tako da će cela rupa biti sigurno zaštićena i popunjena.

Izolit FOLIFLEX je jednokomponentan proizvod u obliku paste koji je spreman za ugradnju, na svim temperaturama je fleksibilan, uz napomenu da je minimalna temperatura ugradnje 120C. Nanosi se na očišcenu i odmašćenu podlogu koja je blago navlažena. Svi trošni delovi podloge, takođe i cementno mleko treba da se uklone. Sam materijal se nanosi četkom u dva sloja, jedan sloj upravno na drugi. Potrošnja mu je 1-1,2 kg/m2.