Hidroizolacija betonske ploče

Q: Hteo bih da izolujem ravnu betonsku ploču koja je nova, ali nema izolaciju. Koji od vaših premaza je najpogodniji.

A: Kvalitetan premaz za hidroizolaciju vaše betonske ploče je dvokomponentni Izolit FLEX AQUASTOP, visokoelastični premaz za hidroizolaciju ravnih ploča, terasa, bazena i uopšte betonskih površina koje su izložene pomerajima usled rada betonskih elemenata. Ploča mora da bude čista, bez masnoća, prljavština. Ostatke cementnog mleka, ako ih ima, ćemo izbrusiti i celu podlogu otprašiti. Zatim ćemo četkom naneti jedan sloj Izolit PRAJMER-a GP, guste bele tečnosti koja ce omogućiti bolje prijanjanje hidroizolacionog premaza za podlogu. Tečnu i praškastu komponentu Izolit FLEX AQUASTOP-a mešamo u odnosu 1:2,5 mešačem na manjem broju obrtaja i preko prajmera nanosimo četkom prvi sloj hidroizolacionog premaza. Nakon 6-8 sati nanosimo drugi sloj, upravno na prvi. U cilju ojačanja premaza možemo između premaza staviti trevira platno (utisnućemo ga u prvi premaz) koje će armirati premaz. Potrošnja materijala je od 2,5 kg/m2, ukoliko se koristi i trevira platno potrošnja se povećava. Nakon ugradnje premaz ćemo zaštititi slojem cementne košuljice, pločicama i sl.