Kompletna sanacija magacinskog prostora

Q: U magacinu bi hteli da saniramo betonski pod koji je ispucao na par mesta zbog većeg opterećenja koje trpi usled prolaska viljuškara i kolica. Na nekim mestima se i malo kruni. Potrebna nam je što čvršća podloga. Hteli bi da nam preporučite neki od vaših materijala, jer smo do sada bili zadovoljni kvalitetom vaših proizvoda.

A: Kao dobro rešenje za podloge u magacinskim prostorima se pokazao naš epoxy pod Izolit EPOXY POD THINLAYER, tako da bi ga preporučili kao završni sloj. Međutim, neophodno je da se podloga pripremi za nanošenje poda. Prvo ćemo sanirati pukotine epoxy kitom Izolit KIT E, trokomponentnim materijalom na bazi smole koji služi za sanaciju pukotina u betonu. Materijal, takođe, trpi velika mehanička opterećenja. Pukotine se prošire, otpraše i odmaste, ako ima masnoća. Betonska podloga mora da bude potpuno suva za rad sa epoxy materijalima, vlažnosti do 4% i hidroizolovana. Umešavamo tri dobijene komponente laganim mešanjem, mešačem na niskom broju obrtaja. Vreme za rad sa umešanim materijalom je od 30-45 minuta, pri temperaturi podloge i okoline od 15-250C. U proširene šliceve dobijenu smešu utiskujemo špahtlom. Mesta na kojima se beton kruni moramo da uklonimo do zdravog betona i onda ih popunjavamo trokomponentnim epoxy kitom Izolit KIT E i zatim gletujemo.Nakon 24 sata ugrađeni materijali su očvrsli i tada možemo da izravnamo celu površinu brušenjem i spremimo je za ugradnju poda. Potrebno je da površina bude što ravnija. Prvo nanosimo sloj čistog Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET-a. Umešavamo dve dobijene komponente i masu nanosimo velur valjkom, zatim istim postupkom nanosimo Izolit EPOXY POD THINLAYER u željenoj boji. Pod je debljine oko 2 mm i ima velike pritisne i savojne čvrstoće, zadovoljava zahteve HACCP standarda. Može da se izradi i u protivkliznoj varijanti debljine do 5 mm (pola sata nakon izlivanja poda posipa se punilom Izolit EPOXY FILLER-om koje u gornjim slojevima ulazi u strukturu poda) željene granulacije, pri čemu se podu povećava otpornost na habanje i čvrstoća.
Utrošak materijala:

Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET – 0,25 kg/m2

Izolit KIT E – 0,3 po metru dužnom pukotine

Izolit EPOXY PRAJMER THINLAYER – 2-2,5 kg/m2.