Hidroizolacija podruma sa zatvaranjem prodora vode na spojevima

Q: Imam problem da se u podrumu pojavljuje voda, koja izvire iz zida i stvara se bazen visine oko jednog metra?

 

A: Rešenje za podrume u kojima je visok nivo vode je da se prvenstveno voda izbaci iz podruma uz pomoć pumpi. Kada nivo vode opadne utvrditi tačna mesta na kojima voda navire u podrume. Ako je problem na spoju pod-zid, na tim mestima je neophodno da se ištemuje sav beton koji je istrošen od konstantnog pritiska vode. Kada se usled skidanja istrošenog betona pojačava pritisak odnosno prodor vode na tim mestima se koristi Izolit 4. Tečnost Izolit 4 se u fanglama umešava sa običnim portland cementom, prave se “pogače” koje se utiskuju u zid i zatvara se direktan prodor vode, ovaj postupak se ponavlja dok se javljaju novi prodori vode. Izolit 4 je tečnost koja je spremna za ugradnju, meša se u fanglama sa običnim portland cementom. Posle triesetak sekundi konstantnog mešanja, dolazi do rapidnog vezivanja cementa, pravi se kuglica i ubacuje se u rupu, drži se dlanom jož 5 sekundi. Kada se “pogača” osuši, skida se višak materijala i samo čepić ostaje u rupi. Kada se utvrdi da nema više prodora i kada se ceo podrum osuši nanose se hidroizolacioni premazi.

Na podu se nanosi neka od elastičnih hidroizolacija (Izolit FLEX AQUASTOP ili Izolit POLYCOAT ELASTIC sa trevirom). Ona se u zavisnosti od izbora materijala nanosi u 2 ili 3 premaza nanosi na i na spoj pod-zid da bi se obezbedila dobra hidroizolacija i holkera koji može da stvara probleme. Izolit FLEX AQUASTOP je dvokomponentan polimer-cementni materijal, koji se prilikom ugradnje mora homogenizovati bor mašinama na malim obrtajima, nanosi se četkama u dva sloja. Na zidovima se nanosi Izolit PENETRAT u tri sloja koji duboko penetrira u podlogu i najbolje od svih materijala stvara zaštitu od negativnog pritiska vode i vlage koji se inače javlja u ovakim slučajevima hidroizolacije podruma. Izolit PENETRAT je prah sive boje koji se meša sa vodom u odnosu 3,2:1 i nanosi se četkom na zid u tri sloja, jedan upravno na drugi, razmak između slojeva minimum 8 h. Materijal posle nanošenja je neophodno da se se vlaži vinogradarskim prskalicama, da ne bi došlo do pregorevanja i njegovog pucanja. Na kraju veoma bitna stvar je da se uradi zaštita hidroizolacionog premaza, na podu se radi ili betonska košuljica ili keramika, dok se na zidovima vrši ili gletovanje ili malterisanje.

Izolit 4, je cca 1 kg za 2-3 prodora vode,

Izolit PENETRAT 2,5-3 kg/m2

Izolit FLEX AQUASTOP 2,5 – 3 kg/m2.