Izrada hidroizolacionog premaza Izolit FLEX AQUASTOP-om

Q : Kojim od Vaših proizvoda da izolujem zidove sa spoljne strane ispod nivoa zemlje. Ukupna površina zidova za izolaciju je oko 50 m². Koja mi je količina potrebna.

A : Za rešenje Vašeg problema u prilici smo da Vam preporučimo materijal Izolit FLEX AQUASTOP, polimer-cementni dvokomponentni hidroizolacioni fleksibilni premaz koji se nanosi u dva sloja preko zidova koje želite da izolujete.

Materijal se sastoji od praškaste i tečne komponente, koje se mešaju u težinskom odnosu 1 : 2,5 (tečnost : prah) i formira se masa kojom se radi premaz. Podloga pre nanošenja mora da se očisti, otpraši i blago nakvasi. Brušenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi.

Premazi se nanose četkom, u dva sloja, jedan upravno na drugi. Drugi sloj se nanosi kada prvi sloj veže dovoljno da može da se gazi po njemu, a najduže u vremenskom razmaku do 24h. Potrošnja materijala je cca 2,5 kg/m².