Hidroizolacija suterena sa spoljnje strane

Q: Suterenski deo vikendice sam ozidao pomoću betonskog bloka, hidroizolacija je urađena bitulitom i preko kondorom. Kada je zatrpan široki otkop oko vikendice, pojavila se vlaga na zidovima. Da li mogu da koristim Izolit PENETRAT, sa unutrašnje strane?

A: S obzirom da je suterenski deo ozidan betonskim blokom, mora da se ponovo napravi široki otkop sa spoljašnje strane i da se skine fasada i stara izolacija kondora koja najverovatnije nije bila dobro zalepljena, jer je bitulit premazivan direktno na betonski blok koji je veoma porozan i došlo je do upijanja većeg dela bitulita, tako da kondor nije ni mogao da se dobro zalepi za podlogu. Kada se ukloni stara izolacija vrši se gletovanje betonskog bloka sa građevinskim lepkom kako bi na njega mogla da se radi hidroizolacija. Izolacija se radi sa Izolit FLEX AQUASTOP materijalom, koji je dvokompoentan materijal koji se sastoji od praha i tečnosti koji se umešavaju u odnosu 1:2,5 mešačem na malom broju obrtaja do potune homogenizacije materijala. Materijal je otporan na dejstvo vode i poseduje elastičnost tako da može da prati promene podloge. Nanosi se na zid četkom u dva sloja, unakrsno jedan u odnosu na drugi, sa razmakom od nekoliko sati.

Pre nanošenja Izolit FLEX AQUASTOP premaza kompletna površina se četkom premazuje vezivnim slojem Izolit PRAJMER GP, potrošnje oko 0,15 kg/m2. Kada se ovako uradi hidroizolacija može da se postavi preko fasada i da se ponovo zatrpa zemljom.

Potrošnja materijala: Izolit FLEX AQUASTOP 2,5 kg/m2 za dva sloja.