Sanacija prodora vode

Q: Radio sam izolaciju podruma Izolit PENETRAT-om. U toku nanošenja premaza na par mesta se pojavljivao slab prodor vode. Mislio sam da će PENETRAT zaustaviti ta curkanja, ali posle završetka radova ta dva mesta su i dalje ostala vlažna. Gde sam pogrešio i šta sada da uradim da izolujem i ta mesta.

A: Greška je u tome što ste morali prvo da zaustavite ta curenja vode, pa onda da uradite hidroizolaciju Izolit PENETRAT-om. Ovako je dolazeća voda sprala izolacioni premaz na tim mestima, tako da je i premaz izgubio na svojoj delotvornosti. Sada ćemo mesta prodora vode malo proširiti i sanirati materijalom Izolit 4. To je jednokomponentni materijal, tečnost koju ćemo u fangli pomešati sa cementom, što svežijim po mogućstvu, u težinskom odnosu 1:1,5. Materijal jako brzo vezuje, za samo petnaestak sekundi ćemo rukom (uz obaveznu upotrebu zaštitnih rukavica) formirati grudvu koju ćemo utisnuti na mesto prodora. Formiranu grudvu držimo pritisnutu desetak sekundi na mestu prodora i voda je zaustavljena. Višak mase ćemo odstraniti. Sačekaćemo do jedan dan da vidimo da li je voda pronašla novi put, tj. izbila na nekom drugom mestu. Ako jeste, novi prodor ćemo saniratu Izolit-om 4. Ukoliko je sve u redu, saniranu površinu ćemo premazati Izolit PENETRAT-om.
Potrošnja Izolita 4 je 1 kg za tri prodora vode.