Izolit EPOXY PREMAZ

Kiselo-bazno otporni premaz za zaštitu podova i zidova

Dvokomponentni premaz na bazi epoksi smole i odgovarajućih aditiva. Primenjuje se za zaštitno i estetsko premazivanje podova i zidova u mnogim granama industrije, a posebno u prehrambenoj. Zdravstveno ispitan i ispravan. Zadovoljava HACCP norme. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine i otpornost na hemikalije i mehanička oštećenja. Pre osnovnog premaza nanosi se Izolit EPOXY PRAJMER. Mogućnost primene u rezervoarima za otpadne vode.

Orijentaciona potrošnja
04,-0,5 kg/m2 za dva sloja