Izolit CONCRETE ART

Dvokomponentni epoksi premaz na vodenoj osnovi

Dvokomponentni epoksi premaz na vodenoj osnovi. Primenjuje se za zaštitno i estetsko premazivanje podova i zidova u mnogim granama industrije, a posebno u prehrambenoj. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine, ali ga ne treba duže vreme izlagati koncentrovanim bazama i kiselinama. Pogodan je i za primenu u stambenim objektima. Pre osnovnog premaza nanosi se Izolit CONCRETE ART PRAJMER. Mogućnost primene i na suvim i na poluvlažnim podlogama. Može da se nanosi preko betona starog četiri dana.

Orijentaciona potrošnja
0,25 - 0,35 kg/m2 za dva sloja

NAMENA
Namenjen je za fizičko-hemijsku zaštitu betonskih i malterskih površina. Pogodan je za primenu svuda gde je potrebno zaštiti beton ili malter od atmosferskih, fizičko-hemijskih ili mehaničkih uticaja. Pošto je na vodenoj bazi, može da se primenjuje u stambenim prostorijama (kupatila, terase, podovi ...), bazenima, garažama, na otvorenim prostorima, fontanama, u prehrambenoj i ostalim granama industrije. Daje dugotrajan, veoma lep finalni izgled, jasnu boju, visok sjaj i glatkoću. Primenjuje se u mnogim granama industrije, a posebno u prehrambenoj jer je zdravstveno ispravan i zadovoljava zahteve HCCP normi.

KARAKTERISTIKE
- dvokomponentni proizvod
- odnos komponenti (A : B)
           bezbojni 1 : 0,175
           u boji      1 : 0,173
- jednostavna ugradnja četkom ili valjkom
- zdravstveno ispravan
- dugotrajan
- otporan na kiseline i baze (osim na jako koncentrovane), prehrambene proizvode, naftu i naftne derivate, temperaturne promene i atmosferske uticaje
- otvoreno vreme rada nakon umešavanja komponentni 40 min.
- ugrađen materijal spreman na potpuna opterećenja nakon minimum 7 dana, pri sušenju na 23°C
- proizvodi se u širokom spektru boja
- ugradnja na temperaturama od 12-30°C

DEJSTVO
Hemijskom reakcijom, koja se odvija nakon umešavanja komponenti, dolazi do očvršćavanja materijala.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, odmašćena, čvrsta, bez cementnog mleka i slabo vezanih ispupčenja na betonu, u potpunosti suva (vlažnosti ispod 6%), i prajmerisana Izolit CONCRETE ART PRAJMER-om. Takođe, za prajmerisanje se može koristiti i Izolit CONCRETE ART u boji, koji se za prajmerisanje razređuje vodom u količini od ~ 20-30%, u zavinosti od kvaliteta i upojnosti podloge. Potrebno je prajmer sloj naneti u vrlo tankom sloju i ne smeju ostajati "barice" prilikom nanošenja sloja prajmera. Kod izuzetno upijajućih podloga, ukoliko podloga u potpunosti upije prajme i ostane suva, mora se naneti još jedan sloj prajmera. Prvi sloj završnog premaza se nanosi kada se prajmer prosuši i bude prohodan.
PRIPREMA Priprema se mešanjem komponenti A i B u odgovarajućem odnosu, koji se nalazi istaknut na ambalaži, do potpune homogenizacije mase. Komponentu A dobro izmešati pre mešanja sa komponentom B. Komponenta B se sipa u komponentu A, a zatim se mešanje vrši mašinski – bor mašinom 3-5 min sa manjim brojem obrtaja u minuti, dok masa ne postane homogena.
UGRADNJA Ugrađuje četkom ili valjkom na prethodno isprajmerisanu podlogu. Ukoliko je potrebno, pre sloja premaza usisati ili obrisati prajmer od nakupljene prašine. Drugi sloj premaza se nanosi u razmaku od cca 24h.
Potrebna temperatura podloge i okoline je od 12 do 30°C. Vlažnost vazduha prilikom ugradnje mora biti <80%, podloga mora biti suva . Umešana masa se mora utrošiti u roku od 40 minuta. Neophodno je proizvod nanositi u tankim slojevima.

POTROŠNJA
- cca 0,25-0,30kg/m² za dva premaza Izolit CONCRETE ART
- cca 0,10-0,20 kg/m² za jedan sloj Izolit CONCRETE ART PRAJMER-a.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj i zatamnjenoj prostoriji, u originalnom, neoštećenom pakovanju, na temperaturi 15 – 25°C. Sprečiti smrzavanje.

AMBALAŽA
PE kante (komponenta A), kanisteri i flašice (komponenta B).

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitne rukavice. Ukoliko materijal dospe na kožu oprati sapunom i toplom vodom.
Voditi računa da ne dospe u oči.

NAPOMENE
- Posude i alat peru se vodom
- Zdrastveno atestiran

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama