Izrada vodonepropusnog betona

Q: Potreban mi je dodatak za izradu vodonepropusnog betona

 

A: Aditiv ili hemijski dodatak za izradu vodonepropusnog betona je materijal Izolit 3 AQUABOUND, tečni dodatak koji pored vodonepropusnosti betonu daje i veću homogenost, obradljivost, povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 30%, takođe smanjuje vodocementni faktor. Najcešće se koristi za izgradnju temelja, kao i objekata koji su pod zemljom ili objekata gde je povišen nivo podzemnih voda …

Materijal se priprema tako što se rastvara sa vodom, utrošak je cca 1,5-2% aditiva na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona. Agregat koji se koristi za spravljanje betona mora biti apsolutno čist i odgovarajuće – srazmerne granulacije, takođe cement mora biti svež, nezgrudvan i što veće marke.

Spravljanje betona sa aditivom se vrši tako što se u mešalicu, ukoliko je u pitanju ručno spravljanje betona, pored cementa i šljunka dodaje rastvor aditiva i vode, koji je prethodno pripremljen u nekom sudu ili buretu, poštujući težinski odnos 1:14 (aditiv : voda). Ukoliko je u pitanju spravljanje betona u auto-mikserima, potrebno je naglasiti da se u mikser sipa po cca 10 litara vode manje po kubiku betona, jer se nakon prispeća auto-miksera na gradilište dodaje prethodno pripremljen aditiv, pristupa dodatnom mešanju smese nekih 15ak minuta i tek se onda beton izliva iz miksera … Preporuka je da beton bude armiran, minimalne debljine 10 cm, i ukoliko uslovi dozvoljavaju da bude nabijen – upotreba vibro igle.

Potrošnja materija Izolit 3 AQUABOUND je 1-2% na kolicinu cementa koji se koristi za spravljanje betona.