Kanal za odvod otpadne vode

Q: U proizvodnji imamo kanal za odvod otpadne vode, koji se prostire duž cele proizvodnje. On je rađen od vdp betona, ali ipak dolazi do gubitka vode, jer se na donjem nivou na plafonu vidi vlaga. Čime da izolujemo ovaj odvodni kanal?

A: Za ovakav slučaj najadekvatniji materijal je Izolit TER-EPOXY PREMAZ iz razloga što poseduje izuzetnu hemijsku otpornost, jer je punjen katranom, takođe treba naglasiti da nije estetski što za ove potreba nije ni bitno. Izolit TER-EPOXY PREMAZ dvokomponentni epoksidni premaz za zaštitu kanala za otpadne vode. Nanosi se premazivanjem u dva sloja preko prethodno nanetog sloja prajmera, Izolit EPOXY Prajmer THICKSET-a, gustog epoksidnog prajmera. Na pripremljenu podlogu nanosi se četkama ili valjcima. Umešavanje matrerijala se vrši bor mašinom laganim umešavanjem do potpune homogenizacije. Veoma je bitno da dođe do potpunog umešavanja, jer se smola vezuje jedino pomoću učvršćivača (B Komponenta), ne reaguje u kontaktu sa vazduhom.
Pored izuzetne kiselo-otpornosti, Izolit TER-EPOXY PREMAZ se odlikuje i velikim mehaničkim čvrstoćama, athezijom za beton i otpornošću na habanje. Posle 7 dana nakon vezivanja, pri sušenju na temperaturi 200C može da se pusti pogon u funkciju. 
Potrošnja materijala je:
Izolit EPOXY Prajmer THICKSET – cca 0,200 kg/m2
Izolit TER-EPOXY Premaz – cca 0,500 kg/m2.