Kanal u auto servisu

Q: U auto servisu smo iskopali kanal za pregled automobila, izbetonirali smo ga, ali nam se pojavila vlaga na zidovima. Kako bih mogao da rešim ovaj problem? Kao završni sloj bih stavio keramičke pločice.

 

A: Beton mora da se zaštiti hidroizolacionim premazom, u ovom slučaju najbolje je da se uradi Izolit PENETRAT-om.

Ukoliko su spojevi pod-zid oštećeni i ukoliko je tu bio prekid betoniranja, spojevi se proštemuju i popune dvokomponentnim materijalom Izolit KIT FIBER. Prah se umeša sa dobijenom tečnosću i nanosi se špahtlom. Potrošnja materijala je 1,2-1,5 kg/m2, za holker debljine 3×3 cm

Izolit PENETRAT se nanosi u tri premaza, potrošnja materijala je od 2,5-3 kg po m2. Materijal je u prahu, razređuje se vodom u odnosu 1:3. Kada se smesa homogenizuje, vrši se premazivanje četkom na vlažnu podlogu. Kada se materijal nanese mora da se vrši vlaženje da ne bi došlo do pregorevanja (ovo može da se postigne prskalicama). Materijal penetrira u podlogu i sprečava negativni pritisak podzemne vode koji je u ovom slučaju evidentan. Nakon 12 sati nanosimo drugi premaz i posle 12 sati treći.

Pločice se lepe Izolit KERAMOL-om M, jer se obezbeđuje dodatna hidroizolacija (sam lepak je vodonepropusan), obradljivost i dugotrajnost. Nanosi se na zid nazubljenim gletaricama, potrošnja je 4 – 5 kg/m2.