Kiselo-otporni kit za lepljenje i fugovanje keramičkih pločica

Q: Otvaram nov objekat koji će se baviti prodajom i pripremom ribljih specijaliteta. Na podu i zidovima planiram keramičke pločice – koji vaš materijal mi preporučujete za lepljenje i fugovanje istih?

A: Materijal koji preporučujemo je Izolit KIT F. Izolit KIT F je kiselootporni dvokomponentni polimerni kit za lepljenje i fugovanje keramičkih pločica. Ekološki je proizvod, tako da se veoma često upotrebljava u objektima prehrambene industrije. Prilikom ugradnje nema štetnih isparenja.
U zavisnosti od ravnoće podloge na koju se lepe keramičke pločice i širine fuga prilikom fugovanja keramike, može se naručiti u posebno pripremljenoj granulaciji:
Ukoliko su širine fuga do 2 mm, preporučujemo upotrebu kita najsitnije granulacije (Izolit KIT F S); za fuge širine 3-6 mm upotrebljava se kit srednje granulacije (Izolit KIT F M) i za fuge širine preko 7 mm, kit krupne granulacije (Izolit KIT F L).
Materijal se priprema mešanjem praškaste i tečne komponente i naznačenom odnosu. Rad sa materijalom je moguć kada je temperatura podloge i okoline veća od 10 stepeni. Prilikom fugovanja keramičkih pločica, neophodno je odmah obrisati višak materijala sa površine pločice, jer u suprotnom ukoliko se materijal veže postoji mogućnost oštećenja pločica prilikom pokušaja skidanja istog! Kit je vodonepropustan do pritiska vode od 4 bara.
Otporan je na dejstvo krvi, jogurta, piva, jestivog ulja, masti životinjskog porekla, šećera, mleka, voćnog soka, deterdženta.
Ugrađuje se na blago navlaćenu betonsku podlogu.
Potrošnja materijala je 4-5 kg/m2 za lepljenje i 0,5-1,0 kg/m2 za fugovanje za širinu fuge od 4-7 mm.