Epoksidni premaz u radionici

Q: U radionici je izvršeno betoniranje pre dve godine i beton je na nekim mestima pukao, dok se na nekim mestima okrunio. S obzirom da u radionici povremeno dolazi do curenja ulja, antifriza i sl. hemijskih supstanci hteo bih pod da zaštitim epoxy premazom.

A: Podloga na koju se nanosi epoxy premaz mora biti hidroizolovana, suva (vlažnost do 4%) i prebrušena. Potrebna marka betona je MB25 ili veća. Za ovakve slučajeve možemo da Vam preporučimo epoksidne premaze, ali je neophodno pripremiti podlogu tj. sanirati sva oštećenja koja su nastala. Pukotine je neophodno prošlicovati i popuniti ih sa Izolit KIT E trokomponentnim kitom koji služi za popunjavanje pukotina u betonu, a mesta na kojima se kruni beton neophodno je obrusiti, dok se ne dođe do zdravog betona koje takođe popunjavamo sa epoksi masom tj. Izolit EPOXY PRAJMER THICKSET materijalom punjenog kvarcom i vršimo gletovanje. Eventualne riseve brusimo nakon očvršćavanja materijala. Nakon ovih sanacija vrši se premazivanje površine  Izolit EPOXY ART premazom. U pitanju je tankoslojni epoksi premaz veoma velikih pritisnih čvrstoća, otpornosti na habanje i hemijske otpornosti. U zavisnosti od potrebe, može se ugraditi kao glatka varijanta ili blago protivklizna.  Nanosi se u dva premaza preko sloja Izolit EPOXY ART PRAJMER-a. Temperatura prilikom ugradnje mora biti min. 120C, max do 250C. Materijal se priprema sjedinjavanjem dve dobije komponente, koje se laganim mešanjem dovode do potpune homogenizacije i tako pripremljen materijal se na podlogu nanosi četkama ili valjcima. Potrošnja Izolit EPOXY ART PRAJMERa iznosi 0,20 – 0,25 kg/m2 i nanosi se u jednom sloju.
Potrošnja Izolit EPOXY ART premaza iznosi 0,30-0,35 kg/m2 za glatku varijantu, odnosno 0,4-0,6 kg/m2 za protivkliznu varijantu. Premaz se nanosi u dva sloja. Nakon 7 dana od ugradnje, objekat se može pustiti u rad.